Pengurusan Pejabat

PENGURUSAN PEJABAT

Matlamat Kursus

 • Kursus yang menawarkan pengajian sehingga keperingkat Diploma
 • Kursus ini merangkumi Pengurusan Pejabat dan Pengajian 30% Teori dan 70% Amali

Antara Subjek Yang Dipelajari

 • Dokumentasi
 • Sistem Fail
 • Pengurusan Pejabat
 • Kemahiran Dalam Berkomunikasi
 • Pengurusan Perniagaan
 • Handle Client
 • Handle Meeting Preparation
 • Marketing And Budget

Jangkamasa Program

 • Pengurusan Pejabat ( FB-024-2:2012 ) Tahap 2 : 6 bulan
 • Penyelia Pengurusan Pejabat ( FB-024-3:2012 ) Tahap 3 : 12 bulan
 • Pentadbiran Sistem Maklumat ( FB-081-4:2012 ) Tahap 4 – Diploma : 18 bulan