Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN)

SLDN merupakan singkatan daripada Sistem Latihan Dual Nasional. ‘ Dual ‘ bermaksud latihan di dalam dua situasi pembelajaran, tempat kerja yang sebenar dan institut latihan. Ianya dikendalikan melalui usahasama. Syarikat-syarikat dan institusi-institusi latihan.

Kursus yang ditawarkan di sini adalah :-

  • TP-300-2:2013 – AUTOMOTIVE – SERVIS SELEPAS JUALAN
  • TP-300-3:2013 – AUTOMOTIVE – SERVIS SELEPAS JUALAN
  • FB-024-2:2012 – PENGURUSAN PEJABAT
  • FB-024-3:2012 – PENYELIA PENGURUSAN PEJABAT
  • FB-081-4:2012 – PENTADBIRAN SISTEM MAKLUMAT
  • EE-320-2:2012 – PEMASANGAN DAN PENYELENGGARAAN ELEKTRIK – SATU FASA
  • EE-320-3:2012 – PEMASANGAN DAN PENYELENGGARAAN ELEKTRIK – TIGA FASA
  • IT-020-3:2013 – OPERASI SISTEM KOMPUTER
  • IT-020-4:2013 – PENTADBIRAN SISTEM KOMPUTER
  • ME-020-2:2012-PERALATAN PENYAMAN UDARA HVAC-SATU FASA (PEMASANGAN, SERVIS, TROUBLESHOOTING & PEMBAIKPULIHAN)
Jangka Masa Jangka masa adalah berdasarkan kepada bidang dan Tahap Persijilan
Nisbah Amali- Teori 70 – 80 % Latihan amali di dalam situasi pekerjaan sebenar
30 – 20 % Kelas teori yang berkaitan di pusat latihan
Kaedah Penyampaian Day Release System
– Contohnya latihan amali selama 4 hari di dalam
syarikat dan diikuti oleh satu hari kelas teori yang
berkaitan di pusat latihan.Block Release System ( jika perlu )
– Contohnya 3-4 bulan latihan praktikal diikuti dengan
1-4 minggu kelas teori berkaitan.
Pelatih Lepasan SPM dan/atau pekerja yang sedang bekerja yang telah dipilih
dan digaji oleh pihak syarikat. Syarikat tidak terikat untuk menawarkan
pekerjaan selepas tamat latihan
Elaun Latihan
(Sekiranya latihan dijalankan dalam masa 2 tahun)
Semester 1 – RM 350.00 Sebulan
Semester 2 – RM 400.00 Sebulan
Semester 3 – RM 450.00 Sebulan
Semester 4 – RM 500.00 Sebulan
Penganugerahan Kelayakan

Sijil K-Pekerja, setaraf dengan SKM Tahap 3 atau DKM Kelayakan
( Tahap 4 ) atau DLKM ( Tahap 5 ) yang diluluskan oleh JPK dan
pertubuhan majikan yang berkaitan.