Peralatan Penyaman Udara HVAC

Penyejukbekuan Dan Penyaman Udara 

Matlamat Kursus

 • Kursus yang menawarkan pengajian sehingga Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2
 • Merangkumi pengajian 30% Teori dan 70% Amali
 • Kursus ini memberi penekanan kepada pengetahuan dan kemahiran dalam pengujian dan penyelenggaraan sistem penyamanan udara
 • Menganalisa dan merekabentuk susunatur sistem penyamanan udara,

Antara Subjek Yang Dipelajari

 • Sistem Pemampatan Dan Pemeluawapan Refrigerant
 • Memasang Dan Menyambung Sistem Paip Penyejukan
 • Penyelenggaraan Elektrikal Dan Mekanikal
 • Menentu Saiz/Kapasiti Penyaman Udara Mengikut Keluasan Bilik
 • Membaik Pulih Peti Sejuk Domentik Dan Komersil
 • Penyaman Udara Kenderaan
 • Mempelajari kemahiran menulis laporan pemeriksaan penyelenggaraan,
 • Pengurusan dalam kerja‐kerja binaan berkaitan penyamanan udara
 • Mengamalkan peraturan keselamatan dan kesihatan.
 • Mempelajari sistem pemampatan dan pemeluwapan refrigerant.
 • Memasang dan menyambung sistem paip penyejukan.

 • Membuat penyelenggaraan elektrikal dan mekanikal.
 • Menentukan saiz/kapasiti penyamanan udara mengikut keluasan bilik,

 • Membaik pulih peti sejuk domestik dan komersil.

Jangkamasa Program

 • Peralatan Penyaman Udara HVAC – Sata Fasa ( ME – 020 – 2 : 2012 ) Tahap 2 : 8 bulan
 • Penyeliaan Pemasangan & Penyelenggaraan HVAC ( ME – 020 – 3 : 2012 ) Tahap 3 : 12 bulan