Hal Ehwal Pelatih

PENASIHAT PEMBELAJARAN
Puan Cynthia Ratnadewi Binti Abdul Jalil

PENDIDIKAN / AKADEMIK

  • Malaysian Certifacate of Education ( MCE )
  • TESL Matriculation Certifacate PPP / UiTM . Shah Alam, Selangor
  • Bachelor Of Education ( TESL )( UKM ) Kuala Lumpur
  • Master of Education ( English )( UPM ) Kuala Lumpur

PERKHIDMATAN / KERJAYA

  • Finance & Marketing Executive , Sukom Ninety Eight Bhd
  • Post – Production Asst. Manager ASTRO Kuala Lumpur
  • Pensyarah, Pusat Bahasa Uitm Shah Alam, Selangor ( Selangor )
  • Pensyarah , Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ( UIAM ) Kuala Lumpur