INSTITUT KEMAHIRAN LANGKASUKA

Misi

” Melahirkan tenaga mahir yang berkompeten dalam bidang kemahiran dan keperluan industri “

 

Visi

” Menjadikan sebuah institusi latihan yang berkualiti dan berkemahiran di peringkat antarabangsa”