Sistem Komputer

 

SISTEM KOMPUTER

Matlamat Kursus / Prospek Kerjaya

 • Kursus yang menawarkan pengajian sehingga  keperingkat Diploma
 • Merangkumi pengajian 30% Teori dan 70% Amali ( Termasuk Latihan Industri )
 • Latihan teknik-teknik memasang, menyelenggara, mengesan kerosakan
 • Membaikpulih aplikasi komputer, perkakasan komputer dan pelayan ( Server )
 • Asas dalam bidang elektrik/elektronik. Selain daripada komputer
 • Memasang dan membaikpulih sistem rangkaian komputer.
 • Graduan-graduan yang telah menamatkan kursus ini dengan jayanya akan mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang sewajarnya serta bersedia untuk memasuki bidang yang berhubung-kait dengan bidang komputer sistem.
 • Prospek pekerjaan yang boleh diceburi adalah sebagai pembantu jurutera, pembantu pentadbir sistem, penyelia atau juruteknik sistem komputer.
 • Peluang pekerjaan bidang ini terdapat dalam sektor pengkomputeran
 • Tidak akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan baik.

 

Antara Subjek Yang Dipelajari

 • Pengenalan Kepada Komputer
 • Pengenalan Perkakasan Komputer ( Hardware )
 • Pemasangan Perkakasan Komputer ( Hardware )
 • Pemasangan Perisian Komputer  ( Software )
 • Baikpulih Sistem Komputer
 • Pengenalan Dan Pengendalian Komputer Peribadi
 • Prinsip Ujian Dan Litar Elektronik
 • Pemasangan Komputer Peribadi
 • Mengenal Pasti Kerosakan Dan Penyelenggaraan
 • Prinsip Dan Sistem Rangkaian
 • Dokumentasi

 

Jangkamasa Program

 • Operasi Sistem Komputer ( IT – 020 – 3 : 2013 ) Tahap 3  : 12 bulan
 • Pentadbiran Sistem Komputer ( IT – 020 – 3 : 2013 ) Tahap 4 – DIPLOMA : 15 bulan