Pemasangan & Penyelenggaraan Elektrik

 

PEMASANGAN & PENYELENGGARAAN ELEKTRIK

Matlamat Kursus

 • Kursus yang menawarkan pengajian sehingga Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3
 • Merangkumi pengajian 30% Teori dan 70% Amali
 • Malahirkan pelatih yang berkualiti dan berketerampilan dalam bidang kemahiran
 • Dapat melahirkan ramai pelatih menjadi pekerja mahir dalam semua aspek kemahiran yang diceburi

 

Antara Subjek Yang Dipelajari

 • Asas pendawaian
 • Penyelenggaraan Pendawaian
 • Pendawaian Perumahan  dan industri
 • Pendawaian 1 fasa dan 3 fasa
 • Penyelenggaraan dan baik pulih peralatan elektronik
 • Pendawaian dan pemasangan motor control
 • Fire Alarm
 • Main switch board
 • Sub switch board
 • Pendawaian dan penyelenggaraan lampu isyarat
 • Pengujian
 • Penyelenggaraan

 

Program Tambahan

 • Melaksanakan  program kad hijau ( CIDB)
 • Melaksanakan kursus jangka pendek kerjasama dengan ABM Utara dan dianugerahkan Sijil Kemahiran Ketukangan (SKK)
 • Mehantar pelatih menjalani latihan industri dengan kontraktor yang berdaftar dengan CIDM dan Suruhanjaya Tenaga

 

Jangkamasa Program

 • Pemasangan & Penyelenggaraan Elektrik ( EE – 320 – 2 : 2012 ) Tahap 2 – 12 Bulan
 • Pemasangan & Penyelenggaraan Elektrik ( EE – 320 – 3 : 2012 ) Tahap 3 – 12 Bulan